ข่าว

พี่น้องเอ้ยยยยย...ประกาศ ๆเด้อ...

วันที่ 30 ถึง 31 มีนาคม 2018 จะมีค่ายผู้ใหญ่ที่หมู่บ้านห้วยทรายขาว อ. แม่อาย จ. เชียงใหม่

ค่าธรรมเนียมคนละ 100 บาท เท่านั้น ฟรีค่าเดินทาง

ในค่ายจะมี การพูดคุย เสวนา การศึกษาพระคัมภีร์ร่วมกัน 

เลี้ยงอาหารครบสามมื้อ 

ใครสนใจติดตามมาเลยนะคะ....