พระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาใหม่

 คุณสามารถเลือกพระธรรมและบทของพระธรรมโดยใช้ปุ่มแบบเลื่อนลง คุณยังสามารถเลื่อนไปข้างหน้าหรือข้างหลังตามบทหรือพระธรรมโดยใช้ปุ่มลูกศร หากอยากฟังเสียงสำหรับพระธรรมจะมีแถบเล่นที่ด้านล่างของหน้า