ซาดาง

บีนอง เบ อึย... แตห เบ โทม.

ซีแง 30 ฌัม 31 มาเฆียน ฮาโอย นี, ดี มึห บลอย กาฌูะ ดี รึม ดูอี ตาง.

แคง บลอย ตี, เบ โลว ฌาย รึอน อู วี อู ซัะ. ง็อห โลด ง็อห กา, เบ อาว โลว โตต.

แคง บลอย ตี, อึณ ดี มึห ฆาน ลาย กามวน , ตีห บอ เฮน ลอง ทัม ดารา เฌาพรา ลาย ดี รึม.

เฮียง โบม เฮียง ฮาบ ดอน อึณปรา.

อาเซ ซี ตัห แฮะ ปึอน ตัห.